privacy verklaring

 1. Algemeen

In deze privacy verklaring wil begeleidingsdesk uitleggen wat er met u gegevens gebeurd en welk gegevens er worden verzameld.

Begeleidingsdesk B.V. is gevestigd op de Brugstraat 79, 4701 LD Roosendaal. Je kunt contact opnemen met Begeleidingsdesk door gebruik te maken van het contactformulier of via email: info@begeleidingsdesk.nl

Begeleidingsdesk is in bezit van gegevens die via de website www.begeleidingsdesk.nl zijn ingevoerd. Het gaat om namen, nickname en telefoonnummers, maar ook informatie om de e-learningsmodules te volgen. Ook wanneer je een sms of via een dergelijk informatiebron gegevens verstuurd gaat dit om informatie die in bezit komt van begeleidingsdesk.

Deze privacy verklaring is van toepassing op de bezoekers van de website www.begeleidingsdesk.nl en personen die gebruik maken van diensten van begeleidingsdesk en iedereen waar begeleidingsdesk gegevens van bewaard met uitzondering van de werknemers van begeleidingsdesk. Het achterlaten en het inloggen op sites van andere webcontent aanbieders vallen niet onder deze privacy verklaring. De eigenaren van deze sites zijn daarvoor verantwoordelijk ookal verwijst begeleidingsdesk naar deze sites.

 1. Persoonlijke data

De persoonlijke data die begeleidingsdesk gebruik zijn de gegevens die verzammeld zijn door gebruik te maken van email, telefoon, whats-app (of soort gelijke apps), website www.begeleidingsdesk.nl, via derden of soort gelijke online servises. Ook wanneer je informatie ontvangt is de verzonden informatie opgeslagen bij begeleidingsdesk.

Voorbeelden van gegevens die je invult of ons van voorziet zijn bijvoorbeeld: naam, e-mailadres, telefoonnummer, voor- en achternaam, bedrijfsadres, bankrekeningnummer, adres, etc.

Voorbeelden van persoonlijke gegeven die gegenereerd worden zijn: IP-adres, surf gedrag and andere data die jou gebruik aangaan voor gebruik van de website en service van begeleidingsdesk.

 1. Gebruik van persoonlijke data

Begeleidingsdesk gebruikt persoonlijke gegevens voor verschillende doelen, die hieronder genoemd worden:

 • om de online service te bieden;
 • om contact op te nemen of te ondehouden, gericht op het verlenen van de diensten die gevraagd worden;
 • om informatie dan wel mailings te sturen met relevant informatie of uitnodigingen voor events;
 • om informatie te verstrekken over de produkten en de service van begeleidingsdesk;
 • om nieuwe ontwikkelingen te delen of om kennis te delen;
 • om gegevens over statieken te verzamelen over het gebruik van de wensite en de diensten van begeleidingsdesk. Begeleidingsdesk gebruikt deze gegevens om te analyseren en de webservices te verbeteren.
 1. Gebruik van derden

Begeleidingsdesk zal alleen gebruik maken van derden als dat nodig is. Bijvoorbeeld voor het bieden van de service of produkten waar om gevraagd wordt of wanneer dit op ICT gebied nodig is vanwege technische ondersteuning of om te voldoen aan wettige verplichtingen. Derden zullen alleen persoonlijke gegevens gebruiken van klanten als dat niet op een relatief eenvoudige andere manier kan. Er wordt een overeenkomst gesloten waarbij voldaan wordt aan de AVG. Klanten kunnen dit inzien.

 1. Gebruik van gegevens buiten de EU (Europeese Unie)

Persoonlijke gegeven zullen niet buiten de EU gebruikt of opgeslagen worden.  

 1. Cookies

De website en de online diensten van Begeleidingsdesk maken gebruik van functionele en analytische cookies. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij het gebruik van een website op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

De functionele cookies worden gebruikt om het gebruik en de ervaring van de website en online diensten van Begeleidingsdesk te vergemakkelijken en om het gebruik aan te passen aan persoonlijke voorkeuren. De analytische cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden van het gebruik van de website en de online diensten van Begeleidingsdesk. Begeleidingsdesk maakt hiervoor gebruik van Google Analytics van Google, Inc. Begeleidingsdesk heeft Google Analytics cookies geïnstalleerd in een ‘privacy vriendelijke’ modus, in lijn met de gebruikershandleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit houdt in dat de gegevens die met behulp van Google Analytics worden verzameld, zoveel mogelijk worden geanonimiseerd en dat Google nooit het volledige IP-adres zal verwerken, maar altijd het laatste deel van het IP-adres zal maskeren.  Google zal de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken, aangezien Begeleidingsdesk hiervoor geen toestemming heeft gegeven. Begeleidingsdesk maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De verzamelde gegevens worden door Google opgeslagen op servers in de VS. Voor meer informatie: lees het privacybeleid van Google Analytics. Als u geen Google Analytics-cookies wilt accepteren, klik dan hier. U kunt cookies ook uitschakelen in de instellingen van uw browser en alle of alleen specifieke cookies weigeren. Gelieve er rekening mee te houden dat wanneer u bepaalde cookies niet accepteert, u mogelijk geen gebruik kunt maken van bepaalde functionaliteiten van de website en/of de online diensten en dit de gebruiksvriendelijkheid van de website en/of de online diensten kan beperken. 

 1. Correctie / verwijdering / persoonsgegevens / klachten
 • Eenieder heeft recht op inzage en inzage in zijn/haar persoonsgegevens en op correctie, aanvulling of afscherming van zijn/haar persoonsgegevens. Indien de betrokkene gebruik wil maken van deze rechten, of indien hij/zij vragen heeft over deze Privacyverklaring kan hij/zij contact opnemen met Begeleidingsdesk via e-mail: info@begeleidingsdesk.nl.
 • Ontvangers van nieuwsbrieven kunnen zich afmelden door een e-mail te sturen naar: info@begeleidingsdesk.nl.
 • Als u een klacht heeft over de manier waarop Begeleidingsdesk uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Begeleidingsdesk via e-mail: info@begeleidingsdesk.nl. Mocht dat niet tot een oplossing leiden, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
 • Om er zeker van te zijn dat uw verzoek tot inzage en inzage in uw persoonsgegevens door u persoonlijk wordt gedaan, verzoeken wij u een kopie van uw paspoort/identiteitskaart aan ons te overhandigen. Maak uw foto, de MRZ (machine readable zone, het gedeelte in uw paspoort met de nummers hieronder), paspoortnummers en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit om uw privacy te beschermen en af te schermen.
 • Begeleidingsdesk maakt gebruik van een aantal technieken om ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid van uw data constant wordt geoptimaliseerd. Om dit te doen, maken we met regelmaat kopieën van de gegevens in onze systemen. Het verwijderen van gegevens uit deze kopieën is technisch en praktisch niet haalbaar. In lijn met het advies van de toezichthoudende autoriteiten zal Begeleidingsdesk uw verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens bijhouden. Wij zorgen ervoor dat de gegevens zo snel mogelijk uit de actieve systemen worden verwijderd. In de back-up kopieën worden de gegevens echter bewaard. Door een specifieke procedure te installeren, hebben we ervoor gezorgd dat uw gegevens niet worden teruggezet of gebruikt in de actieve systemen. Voor archiefstukken hanteren we dezelfde werkwijze
  1. Bewaartermijn
 • Begeleidingsdesk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden of zo lang als nodig is om te voldoen aan de wet- en regelgeving.
  1. Veiligheid
 • Begeleidingsdesk heeft passende technische en organisatorische maatregelen toegepast om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, zoals het versleutelen van persoonsgegevens, het gebruik van wachtwoorden, het verzenden van persoonsgegevens via een beveiligde verbinding en het gebruik van fysieke beveiliging voor locaties en ruimtes waar persoonsgegevens zijn opgeslagen.
 • Voor de veiligheid van gegeven die door de klant op forums wordt vestrekt is begeleidingsdesk niet aansprakelijk. Wel raden wij dit af en heeft dit geen enkele meerwaarde bij de diensten die geleverd worden. Wij raden aan om je nickname te gebuiken totdat je iemand in real live hebt ontmoet.
  1. Hoe wij contact met u opnemen
 • Soms kan Begeleidingsdesk voor verschillende doeleinden contact met u opnemen. Ondanks het specifieke doel zullen wij u nooit vragen om ons persoonsgegevens te sturen via e-mail, sms of een website. We zullen je ook niet vragen om inloggegevens met ons te delen.
 • Mocht u twijfelen aan de echtheid van een bericht dat u van ons heeft ontvangen, neem dan contact met ons op via e-mail: info@begeleidingsdesk.nl.
 • We raden u aan om de hyperlink naar een webpagina die u ontvangt via een e-mail of een andere elektronische communicatiebron handmatig in de adresbalk van uw webbrowser te typen.
  1. Aanpassingen privacyverklaring
 • Begeleidingsdesk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke wijziging wordt op deze pagina gecommuniceerd. Begeleidingsdesk raadt aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.
 • De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 11 december 2023.